Coronamaatregelen weer aangescherpt

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 13 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt in Nederland. Gelukkig kan het basisonderwijs en de kinderopvang gewoon doorgang blijven vinden. Er zijn geen ingrijpende maatregelen van toepassing op ons onderwijs en opvang.

Om onze kindcentra een veilige leer- en werkomgeving te houden voor de kinderen en teamleden, vragen we je om op de momenten dat je het kindcentrum betreedt, anderhalve meter afstand te houden van de andere volwassenen.

Voor iedereen is de quarantaineplicht aangescherpt. Als een huisgenoot positief test op corona, gaan de overige huisgenoten in quarantaine. Dit geeft een extra druk op de bezetting van ons team. Mocht een teamlid in quarantaine moeten gaan, dan is het een uitdaging om vervanging te organiseren. Als dit in het uiterste geval niet lukt, zullen we genoodzaakt zijn om over te stappen op thuisonderwijs of de groep te sluiten. Er zijn bijna geen vervangers beschikbaar.

Voor nu willen we vooral zeggen: blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Jeanette de Jong en Remco Prast
College van Bestuur Blosse

Aanvulling vanuit De Kiem:
De komende week staan er tienminutengesprekken gepland. Deze kunnen gelukkig gewoon doorgaan en vinden plaats op school. Wij vragen u om 1,5 meter afstand te houden van medewerkers en andere aanwezigen in het gebouw. Een mondkapje dragen in het gebouw is niet verplicht, maar stellen wij wel op prijs. Alvast dank voor uw begrip en medewerking. 

Vriendelijke groet,
Kevin Kooij & Jaap Kostelijk
De directie

corona corona