Het schooljaar gaat (bijna) van start!

Alle praktische informatie voor u op een rijtje

Beste ouders/verzorgers van De Kiem,

Wij hopen dat u en uw kind(-eren) een goede zomervakantie hebben gehad. Aanstaande maandag gaat een nieuw schooljaar van start. Vol energie is ons onderwijsteam zich hier deze week op aan het voorbereiden. Wij zijn blij om alle kinderen aanstaande maandag weer te mogen begroeten op De Kiem!


In dit bericht zetten wij alle praktische informatie voor u op een rijtje.  

Schooltijden en lunch
We starten maandag met onze oorspronkelijke schooltijden. Elke dag is er voor groep 1 t/m 8 les van 8.30 uur t/m 14.00 uur. Om 8.20 uur gaat de bel en mag uw kind naar binnen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel. De kinderen moeten dan naar binnen zodat wij om 8.30 uur kunnen starten met de dag.

De kinderen lunchen op school. Wij vragen u om uw kind een gezonde en verantwoorde lunch mee te geven. Snoep is verboden. Geef uw kind eten en drinken mee dat gemakkelijk kan worden genuttigd (geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit).

Verkeersstroom in- en uit de school
Vanaf het zebrapad/versmalling is de Prinses Marijkelaan afgezet en is er een autovrije zone voor het kindcentrum. U kunt met de auto geen gebruik van de rotonde maken bij het halen en brengen van uw kind. Wij vragen u om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen.

Voor een ieders veiligheid wordt er gebruik gemaakt van aparte in- en uitgangen:

Groep 1: via schoolplein, ingang unit
Ouders/verzorgers mogen met hun kind mee het schoolplein op tot aan de ingang van de unit. Uw kind gaat zelf naar binnen. De leerkracht ontvangt uw kind bij de deur. Bij het ophalen mag u op het schoolplein wachten. De leerkracht komt met de groep naar buiten. De fietsen van de kinderen kunnen worden gestald in de rekken op het plein.

Groep 2-3: via hoofdingang aan de Prinses Marijkelaan
Uw kind gaat via de hoofdingang zelfstandig naar binnen. Ouders wachten buiten in de autovrije zone. Hier kunt u uw kind ook ophalen. Fietsen worden gestald in de rekken op het plein.

Groep 4-5-6: via schoolplein, ingang deur naast directiekamer
U neemt afscheid van uw kind bij het hek. Kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Bij het ophalen van uw kind kunt u wachten in de autovrije zone voor het kindcentrum. Fietsen worden gestald in de rekken op het plein.

Groep 7-8: via schoolplein, ingang deur naast aula
Fietsen worden gestald in de rekken op het plein, achter het speelkasteel.

Houd bij het halen en brengen van uw kind(eren) rekening met de 1,5 meter afstand tot andere ouders en onze medewerkers.

Buitenschoolse opvang:
De kinderen van BSO De Kiem gaan zelfstandig naar het BSO-lokaal, m.u.v. kinderen uit groep 1, die worden door onze medewerker uit de klas opgehaald.
Kinderen die naar de Poppenkast gaan verzamelen op de rand van de zandbak op het schoolplein. Daar worden zij opgewacht door een medewerker.

Ouders/verzorgers in het gebouw
Wij vragen ouders/verzorgers alleen het gebouw te betreden op afspraak. Wilt u zonder afspraak naar binnen, dan vragen wij u zich eerst te melden bij de hoofdingang.

Mondkapjes
Mondkapjes dragen is niet langer verplicht in, en om ons gebouw.

Opsomming van Coronagerelateerde zaken:
- De snottebellenrichtlijn is versoepeld. Hierdoor kunnen kinderen tot en met 12 jaar die lichte verkoudheidsklachten hebben, zoals een snotneus, weer naar school of de opvang zonder dat ze zijn getest.
- Alle ruimtes en klaslokalen worden voldoende geventileerd.
- Groepen mogen weer gemixt buitenspelen en groepsdoorbrekend samenwerken.
- Activiteiten, uitjes en excursies behoren weer tot de mogelijkheden en daar zijn we heel blij mee!

Vragen of contact?
Heeft u vragen aan de directie, dan kunt u dat doen via welkom@kindcentrumdekiem.nl of spreek ons even aan als wij voor- of na schooltijd buitenlopen. Het mailadres van de leerkracht van uw kind(eren) kunt u vinden in de Fiep-app.

Wij kijken uit naar een mooi schooljaar!

Namens het onderwijsteam van De Kiem,

Kevin Kooij & Jaap Kostelijk
De directie

0001 0001